GRAND GOURMET 2023: Sudački seminar za ocjenjivače na kuharskim natjecanjima

14. & 15. 11.2023. Podstrana (Le Méridien Lav hotel)

Seminar je koncipiran kako bi se strukovne nastavnike i profesionalce iz ugostiteljstva educiralo za ocjenjivanja i organizaciju kuharskih natjecanja, određivanje kriterija vezanih uz aktualne trendove i standarde kako bi manifestacije imale međunarodno relevantni karakter te pravedno i stručno vrednovanje.

Raspored rada: 
četvrtak, 14.11.2023. od 16 do 19:00 (4 školska sata)
petak, 15.11.2023. od 09 do 12:00 (4 školska sata)

Opis seminara: 
U trajanju od 8 sati (4+4) na seminaru će biti predstavljen put od ideje organiziranja gastronomskog  natjecanja, preko planiranja svih resursa i struktura koje su neophodne da se natjecanje uspješno organizira i realizira, te do pravednog ocjenjivanja.
Seminar je podijeljen u dva dijela:

Part 1

Pogled na natjecanje iz kuta organizatora

Pogled na natjecanje iz kuta natjecatelja

Pogled na natjecanje i pristup suđenju iz kuta ocjenjivača

Part 2
Sudionici seminar će sudjelovati u stručnom ocjenjivačkom žiriju na ovogodišnjem Grand Gourmet, nakon čega će se analizirati iskustva stečena u ocjenjivanju.

Kome je namijenjen seminar: 

1. Strukovnim nastavnicima kuharstva

2. Profesionalcima iz hotelijersko-ugostiteljske struke

Kotizacija: 250 eur

Kotizacija uključuje: seminar, sve materijale, upute za rad i certifikat za ocjenjivanje.

Link za prijavu:

Prijava za sudački seminar

Scroll to Top