Prijava za sudački seminar

Sudački seminar za ocjenjivače:

  • na kuharskim natjecanjima
  • na natjecanjima barista

Opis seminara:

U trajanju od 8 sati (4+4) na seminaru će biti predstavljen put od ideje organiziranja gastronomskog  natjecanja, preko planiranja svih resursa i struktura koje su neophodne da se natjecanje uspješno organizira i realizira, te do pravednog ocjenjivanja.

Biti će posebno obuhvaćeno određivanje standarda koji su vezani za mjerenje izvrsnosti pojedinih struka u odnosu na aktualne trendove.

U pojedinim natjecateljskim radionicama polaznici će sudjelovati u određivanju kriterija, njihovom broju i preciznosti, njihovom bodovnom vrednovanju te precizirati važnost dogovora između članova žirija koji će pridonijeti da konačna ocjena bude objektivna i obrazložena natjecateljima.

Drugi dio seminara omogućiti će sudionicima sudjelovanje u stručnom ocjenjivačkom žiriju na ovogodišnjem Grand Gourmetu, nakon čega će se analizirati iskustva stečena u ocjenjivanju.

PRIJAVNICA:

Prijava sudački seminar
Scroll to Top