Regionalni centar kompetentnosti (RCK)

ŠKMER jedan od ključnih partnera u Regionalnom centru kompetentnosti (RCK) u ugostiteljstvu i turizmu u Splitu , projektu kojem je nosilac Turističko-ugostiteljska škola u Splitu, a  kojeg financira EU iz Europskog socijalnog fonda (UP.03.3.1.05.0002), a dijelom i Republika Hrvatska kroz svoje institucije.

RCK ima zadaću do 2023. godine uvesti novi pristup obrazovanja i unaprjeđenje ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu u Hrvatskoj prema stvarnim potrebama poslodavaca.

Glavna uloga edukatora iz ŠKMER Akademije je provođenje stručnih usavršavanja strukovnih nastavnika (kuharstvo, posluživanje, slastičarstvo), kao i priprema za sudjelovanje učenika (koji se obrazuju za zanimanja kuhar, konobar i slastičar) na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Jesenski modul za nastavnike kuharstva bio je na temu “Tehnikama u kuharstvu“, a dio programa se odnosio na napredne tehnike obrade, iskorištavanja, pripreme i prezentacije bijele ribe Jadranskog mora. Cilj je bio maksimalno iskoristiti sve dijelove ribe, primjenjujući pritom metode i tehnike od jednostavnih do najsloženijih. Neodvojiv dio edukacije bila je i priprema kompletnih jela s prilozima prema nutricionističkim, gastronomskim i ekonomskim aspektima.

Kroz ovaj projekt želimo educirati nastavnike kako bi učenicima što realnije približili zahtjeve tržišta rada. Pohvalno je da nastavnici educiraju, a ovim se stječu i uvjeti da nastavnik može napredovati u zvanje mentora i savjetnika. Dakle, ovakve stručne edukacije nastavnicima nose bodove za daljnje napredovanje.

Scroll to Top