rePET ambalaža u tvrtki Kotányi…primjer odgovornog poslovanja koji promičemo i u ŠKMER Akademiji

 

U tvrtki Kotányi za sve doze veće od 400 cm3 upotrebljavaju 100 % rePET ambalažu. Time svake godine uštede na proizvodnji  približno 155 tona „nove plastike”. Naime, PET ambalaža izrađena je od plastike koja se proizvodi korištenjem fosilnih resursa kao što su nafta, ugljen i plin, a poznato je da ti resursi ograničeni. No, PET se može reciklirati i ponovno koristiti kao rePET, što značajno smanjuje utjecaj na okoliš. Takav materijal je održiviji od drugih materijala kao što su limenke i aluminijski/kartonski spremnici, koji troše znatno više vode tijekom proizvodnje i imaju veći utjecaj na okoliš, posebice zbog zakiseljavanja tla.

Kotányi u Austriji priprema i pakira začine i začinsko bilje za cijeli svijet. Naši se proizvodi ne upotrebljavaju samo u privatnim kuhinjama, već i u profesionalnim okruženjima, poput restorana i hotela svijeta. Nije potrebno isticati da naše začinsko bilje i začini zahtijevaju posebnu ambalažu kako bi se zajamčila najviša kvaliteta proizvoda. Stoga su nastojanja da ta ambalaža postane ekološki prihvatljivija važan prioritet. Upotrebom nove rePET ambalaže u dozama većim od 400 cm3 činimo vrlo važan korak u tom smjeru. rePET ambalaža ne smanjuje upotrebu plastike samo jednom – rePET doze iz tvrtke Kotányi mogu se i ponovo reciklirati. To znači da se materijal koji se upotrebljava u našim dozama može ponovo i upotrijebiti za izradu odjeće ili naprtnjače.“ – ističu iz Kotányija.

U tom velikom svjetskom proizvođaču začina, inače ŠKMER-ovom dugogodišnjem partneru, prilagodili su proizvodne procese te prebacili sve doze za začinsko bilje veće od 400 cm3 s PET na rePET ambalažu, što je jednako uštedi od približno 155 tona nove plastike godišnje! To je samo jedna od mjera koju poduzimaju kako bi doprinijeli boljoj budućnosti, a više možete saznati u njihovom Izvješću o održivosti.

Scroll to Top