Zbor turističkih novinara HND-a prati SKMER!

Hvala vam dragi turistički novinari iz važnih stručnih medija što ste prepoznali naš rad, stalne aktivnosti i ambiciozne planove! Vjerujemo da ćemo vaše povjerenje opravdati. Obavezujemo se nastojati biti svakim danom sve bolji.
Citiramo:
“Naglašeno je da treba kontinuirano raditi na jačanju suradnje s turističkim organizacijama, udruženjima i strukovnim organizacijama. U tome smislu najavljena je suradnja i sa Savezom kuhara mediteranskih i europskih regija, po pitanju praćenja na terenu njihovih natjecanja koja s hranom promoviraju i turizam. “
Scroll to Top