U sklopu 9. EUSAIR foruma održan panel na temu Mediteranske prehrane kojim je moderirala Alma Harašić Bremec

Tijekom 9. Foruma gospodarskih komora jadransko-jonskog (EUSAIR Foruma) koji se prošlog tjedna održao u Šibeniku, organiziran je i panel Zaštite i promocije Mediteranske prehrane u jadransko-jonskom bazenu u organizaciji Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora (Forum AIC) i gradova (FAIC) s ciljem postavljanja temelja za integrirani i suradnički pristup promicanju modela održive prehrane uvažavajući okoliš i zdravlje.

Na tom panelu kojim je moderirala Alma Harašić Bremec, Mediteranska prehrana je istaknuta kao nematerijalna baština našeg dijela Mediterana koja ima poseban status i zaštitu UNESCO-a.

„Mediteranska prehrana ima puno šire značenje od samih namirnica i načina pripreme – predstavlja čitav splet koji uključuje gastronomiju, kulturu stola, način života, održivost i kulturu. Izvanredni sudionici su iz tema svojih izvrsnosti doprinijeli boljem razumijevanju pojma MedDiet te zajedničkim promišljanjima inicirali daljnje zajedničke aktivnosti“ – istaknula je Harašić Bremec, voditeljica ŠKMER Akademije.

Joze Tomaš, predsjednik HGK ŽK Split je predstavio i upravo potpisanu Splitsku deklaraciju na temu očuvanja i promicanja mediteranske prehrane u jadransko-jonskoj regiji kao zajednički dokument gospodarskih komora, gradova i sveučilišta

Posebno je inspirativan predstavljeni primjer talijanske regije Marche, a koji je prezentirala Lindita Elezi – a to je da se čitava regija brendira kao destinacija Well-beinga i kvalitete života.

„Važno je osvijestiti važnost i potencijal naše pozicije na Mediteranu i prava koje imamo na korištenje superbrenda Mediterana s dodanom vrijednošću upravo ovog još atraktivnijeg, još pristupačnijeg ali i posebno osjetljivog dijela jadransko-jonskog područja. Imperativ je iznaći načine još uvijek prisutan način života očuvati i u njegovim povlasticama uživati. To će biti najbolji način promocije i daljnje zaštite i očuvanja za one koji dolaze – kako posjetitelji tako i nove generacije. Recept za najbolje rezultate se krije u suradnji, koordiniranim aktivnostima i neprestanom usvajanju i korištenju novih znanja“ – zaključak je panela.

Scroll to Top